Dugnads kalkulator

Rettferdiggjør dugnadsarbeidet når ikke alle deltar. Det skaper ofte uro i feks borettslag når ikke alle deltar i dugnadsarbeidet. Styret må leie inn arbeidskraft for å ferdigstille arbeid ved feks. enheter som ikke blir malt på dugnad – er det rettferdig at de som deltok skal måtte betale for at ikke alle deltok? Styret kan ikke pålegge ekstra utgifter kun til de som ikke deltok, men de kan belønne de som deltok.

Belønning oppfordrer til deltakelse

Denne kalkulatoren beregner hvordan styret kan belønne de som deltar på dugnad og samtidig spare penger, noen forbehold finns. Om ikke styret klarer mønstre minst halvparten av enheter til dugnadsarbeid vil kostnaden bli større ved denne beregningen enn ved å leie inn arbeidskraft til å gjøre alt arbeidet.